Onze werkwijze

De werkwijze van I am Dennis kenmerkt zich in openheid en transparantie. We komen graag bij u langs om vrijblijvend te spreken over een opdracht. Wanneer u de opdracht aan ons gunt is onze werkwijze helder en transparant.

1. Definitiefase

In de definitiefase maken we heldere afspraken over de kaders waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd. We spreken af wat u van ons mag verwachten en we spreken af wat wij van u verwachten. Tevens maken we inhoudelijk heldere afspraken. We formuleren een doel van de training, opleiding, e-learning of advies en we pellen dat af tot heldere meetbare leerdoelen die als basis gaan dienen voor de ontwerpfase.

2. Ontwerpfase

In de ontwerpfase wordt de leeractiviteit vormgegeven. We streven er altijd naar om de opdrachtgever op de hoogte te houden van de voortgang. De inhoud en de omvang van het project bepalen de noodzaak om tussentijdse evaluaties met de opdrachtgever in te lassen.

3. Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase krijgen de cursisten veelal met ons te maken, het kan zijn dat een e-learning live gaat, een training wordt uitgevoerd of we een advies uitbrengen. Wat het product ook is, we voeren het met zorg uit.

4. Evaluatiefase

In de evaluatie gaan we met u als opdrachtgever in gesprek over hoe het u is bevallen. We hebben dan uiteraard een rapportage gemaakt van de evaluaties die de cursisten hebben ingevuld en ook spreken we met u als opdrachtgever over hoe het u is bevallen om zaken te doen met I am Dennis. Dit alles om onze dienstverlening optimaal te houden.